Stimuleringsregelingen

Particulieren vrijgesteld van btw

Ook particulieren vrijgesteld van btw

Sinds november 2013 kunnen ook particulieren de BTW op een investering in zonnepanelen terugvragen. Inmiddels hebben al meer dan 100.000 particulieren hun BTW teruggekregen van de Belastingdienst.

 

Waarom kan ik de BTW terugvragen?

Het Europees Hof heeft bepaald dat het leveren van zonnestroom aan het net een economische activiteit is. Met zonnepanelen heeft u daardoor recht op een BTW nummer. Met het BTW nummer mag u de BTW terugvragen over de aanschaf van de zonnepanelen. De BTW over de opbrengst hoeft in de jaren na aanschaf niet meer betaald te worden, omdat u zich dan gaat beroepen op de
Kleine Ondernemersregeling. Door een eenmalig beroep te doen op deze regeling krijgt u ontheffing van administratieve verplichtingen en daardoor vrijstelling van de verplichting om BTW af te dragen over uw inkomsten als gevolg van teruglevering van stroom.

Als ik BTW terugvraag, moet ik toch ook BTW betalen over de opbrengst?

Ja in het jaar van aanschaf wel. De af te dragen btw wordt forfaitair bepaalt en bedraagt slechts enkele tientjes. Daarna valt u voor altijd onder de klein ondernemersregeling en bent dus vrijgesteld.

 

Moet ik over de inkomsten ook Inkomsten Belasting (IB) betalen?

Nee, dit is niet het geval. Met alleen zonnepanelen bent u voor de Belastingdienst nog geen ondernemer voor de Inkomsten Belasting. U voldoet niet aan de voorwaarden om ondernemer te zijn voor de IB.

 

Krijg ik te maken met administratieve rompslomp?

Nee zonnepaneeltotaal doet voor u de aanvraag voor de teruggave en meldt u aan het eind van het belastingjaar af door in uw naam een beroep op de Kleine Ondernemersregeling te doen.

 

btw

Salderen

Salderen, wat is dit?

Zonnepanelen op het dak van uw huis zorgen voor schone energie. Overdag wekt u zonne-energie op die u gebruikt voor al uw elektrische apparaten. Het is mogelijk dat uw zonnepanelen overdag meer stroom produceren dan u verbruikt, bijvoorbeeld op hele zonnige dagen. In dat geval levert u deze overgebleven stroom terug naar het net. Dit heet terug leveren. Andersom kan ook, als u meer stroom verbruikt dan u zelf heeft opgewekt. In dat geval onttrekt u stroom uit het netwerk. Dit heet, u raadt het al, afnemen.

 

De afgenomen stroom en de terug geleverde stroom worden op jaarbasis met elkaar verrekend. Dit heet salderen. Hierbij is de prijs die gehanteerd wordt voor zowel de afgenomen stroom als de terug geleverde stroom gelijk (dit geldt niet als er op jaarbasis meer stroom terug geleverd is dan dat er afgenomen is). Het is om deze reden dus verstandig om ervoor te zorgen dat de capaciteit van uw installatie altijd kleiner is dan uw jaarverbruik.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe salderen werkt

salderenfoto01

De duurzaamheidslening of zonnelening Drenthe

Wat is de Duurzaamheidslening?

Provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en stellen daarom de gemeenten in de gelegenheid om duurzaamheidsleningen aan te bieden. Een duurzaamheidslening is een lening waarmee u tegen zeer gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert (rente 1,6%). Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie en woont u comfortabeler. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu.

 

Is er een Duurzaamheidslening in mijn gemeente?

Niet iedere gemeente heeft een Duurzaamheidslening. Kijk op de website van SVN om te zien of er in uw gemeente een duurzaamheidslening aangeboden wordt. Of wilt u alleen maar profiteren van uw zonnepanelen? In dit geval verzorgen wij met plezier uw aanvraag.

Voorbeeldberekening financieel voordeel

We gaan in dit voorbeeld uit van een stroombehoefte voor een 4 persoons huishouden te weten 4400 kWh per jaar. Indien U stroom blijft kopen van uw huidige energieleverancier, gaat u dit jaar ongeveer €0.19/kWh betalen. Dat is 4400 x €0.19 = €836,- op jaarbasis.

 

Een systeem met zonnepanelen dat uw jaarlijkse stroombehoefte (4400kwh) levert kost ongeveer €5500,- exclusief de btw (momenteel krijgt iedereen de btw terug). Het systeem gaat minimaal 20 jaar mee. Dit betekent dus dat de totale stroomkosten voor de komende 20 jaar. (€5500,- aflossing bedragen plus €670,- rentevergoeding = €6170,-) Per jaar kost uw eigen stroomvoorziening dan €6170,- : 20 jaar = €309,-. Dat betekent over ieder jaar een netto besparing van €836,- minus €309,- = €527,-. De komende 20 jaar bespaart u dus 20 x €497,- = €10540,- !

 

Laat u dit liggen?

De energie bespaarlening

Wat is de energie bespaarlening?

U betaalt een aantrekkelijke rente (ongeveer 2,6%) die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort. U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
De energie bespaarlening wordt onderhands verstrekt.

 

roden-3

Belangrijkste voorwaarden:

 • Landelijke regeling.
 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een maand annuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • Voor bedragen vanaf € 15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energie bespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.
 • Voor de Energie bespaarlening geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets.

Aardbevingsschade

Tegemoedkoming aardbeving schade

Als tegemoetkoming aan de gedupeerden heeft Provinciale Staten van de Groningen besloten om de “Waardevermeerderingsregeling” in te voeren. Dit is een subsidie bedoelt als (gedeeltelijke) compensatie voor woningeigenaren met aardbeving schade. Met deze compensatie kunt u zonnepanelen aanschaffen om uw woning te verbeteren. Ook de NAM informeert u graag. Klik op de volgende link: NAM site.

 

Criteria om in aanmerking te komen voor deze regeling:

 • U bent eigenaar van een woning met meer dan € 1.000,- bevingsschade in de categorie A of B. Of u heeft een schriftelijk advies gekregen van de NAM voor bouwkundig versterkende maatregelen.
 • Uw woning moet in een van de aangewezen gemeentes staan.
 • Deze regeling geldt ook voor woning eigenaren die op, of na 17 januari 2014 een woning binnen eenn van de genoemde gemeentes hebben gekocht en opgeleverd hebben gekregen. Dus ook als u nieuw bouwt in deze gemeenten dan heeft u recht op de €4.000,- waarde vermeerdering.
 • dient de uitgekeerde subsidie aan energiebesparende maatregelen voor uw huis te besteden. Zo kunt u de € 4.000,- uitgeven aan bijvoorbeeld dak-, vloer en gevelisolatie, muurisolatie, HR ++ glas, HR combiketel, zonnepanelen of zonneboiler.

Gemeenten die in aanmerking komen:

 • Loppersum
 • Appingedam
 • Delfzijl
 • Eemsmond
 • Ten Boer
 • Slochteren
 • De Marne
 • Bedum
 • Winsum
 • Hoogezand
 • Sappemeer
 • Menterwolde

Voor bedrijven

Fiscale voordelen voor ondernemers

Bent u ondernemer, dan zijn er een aantal fiscale voordelen te behalen bij de aanschaf van een zonnepaneel systeem. Omdat de zonnepanelen als bedrijfsinvestering gebruikt kunnen worden, kunt u de btw verrekenen. Dit scheelt al 21% op de bruto investering. Naast de BTW zijn er nog de Energie investering aftrek (EIA) (in combinatie met Asbest of SDE+), kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en afschrijving voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Emmen-134x-Denim-Dealer-Auto's-Emmen

Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil. Het plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak bovendien zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen van Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen.